کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ع‍وارض‌
ک‍م‍ردرد - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دانستنی هائی از :شکستگی ها، شکسته بندی و عوارض آن ، شامل :انواع شکستگی ، در رفتگیها، پیچ خوردگیها
بنائی ، مهدی ؛  مشهد ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸۰‬,‭‌ب۶۹۱د‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دردهای کمر و پشت
بنائی ، مهدی ؛  مشهد ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۰‬,‭‌ب۶۹۱د‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک