کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍طح‍ای‍ی‌، اش‍رف‌ ال‍س‍ادات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍طح‍ای‍ی‌، اش‍رف‌ ال‍س‍ادات‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های اسکلتی عضلانی اندام فوقانی
بطحایی ، اشرف السادات ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۴۰‬,‭‌ب۵۸۵‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک