کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رن‌، راب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ل‍ب‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ب‍رن‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍وزراده‌؛ طب‍ی‍ب‌
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی قلب و گردش خون
برن ، رابرت ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۲‬,‭‌ب۴۷۶‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی برن و لوی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیموزراده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌ف۹۶۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی برن و لوی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیموزراده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌ف۹۶۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی برن و لوی ۲۰۱۸[ دوهزار هیجده ]
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌ف۹۶۳‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک