کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رح‍م‌ ب‍رداری‌
 
پدیدآور:
ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین انجام عمل عقیمی لوله ای و هیسترکتومی در بیمارستان امام رضا(ع )
باستانی ، امیر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۵۸۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک