کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍م‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
ص‍دم‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍م‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ای‍م‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و اثر تزریق خون تازه در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی قلب باز در شهر کرمانشاه
ایمانی ، فریبرز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۵۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه یافته های سونوگرافیک بیماران با ضربات بسته شکم با یافته های بدست آمده در پیگیری آنها در بیمارستان های آیت الله طالقانی و امام خمینی ( ره )شهر کرمانشاه در سال ۱۳۷۷
ایمانی ، فریبرز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۱۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک