کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ای‍ل‍ی‍ا؛ ح‍ی‍دری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍لاح‍ی‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
ای‍ل‍ی‍ا؛ ح‍ی‍دری‌
ح‍ی‍دری‌، ای‍ل‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع مامایی ( کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی به کارشناسی ارشد مامایی ،)...
صلاحی ، مهرداد ؛  تهران ایلیا؛ حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ص۷۸۲د‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اولین و کامل ترین بانک سوالات مامایی
صلاحی ، مهرداد ؛  تهران حیدری ، ایلیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ص ۷۸۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک