کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍س‍ت‍ام‌، راب‍رت‌ دان‍ک‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ای‍س‍ت‍ام‌، راب‍رت‌ دان‍ک‍ن‌
 
ناشر:
ذوق‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزش شیمی حیاتی ( بیوشیمی )در طب بالینی و تفسیر آزمایشات
ایستام ، رابرت دانکن ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی ،۱۹۸۹
ایستام ، رابرت دانکن ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۹۷۵‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک