کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اگ‍وئ‍ی‍ل‍را، دان‍ا ک‍ون‍ان‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
اگ‍وئ‍ی‍ل‍را، دان‍ا ک‍ون‍ان‍ت‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر پرستاری روانی
اگوئیلرا، دانا کونانت ؛  [تهران ] دفتر تحقیقات وانتشارات بدر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۶۹۸‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک