کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اک‍ب‍ات‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
 
پدیدآور:
پ‍ولات‍ی‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
م‍ات‍ی‍وز، م‍ارت‍ی‍ن‌
زولا، ام‍ی‍ل‌
س‍رن‍ی‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اک‍ب‍ات‍ان‌
اک‍ب‍ات‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قلب پاریس
زولا، امیل ؛  اکباتان   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ به پرسشهای شمادر ویندوز ۹۸[ نود و هشت ]
ماتیوز، مارتین ؛  تهران اکباتان   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی شخصیت
پولاتین ، فیلیپ ؛  تهران اکباتان   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
با خود هیپنوتیزمی جوان بمانید
سرنی ؛  تهران پیک فرهنگ اکباتان   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک