کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍ا؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اساسی آزمایشگاهی در انگل شناسی پزشکی
سازمان بهداشت جهانی ؛  مشهد نشر نیکا؛ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۲۵‬,‭‌س۱۵۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک