کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
ص‍ف‍ار
پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز سیستم عامل [ 7 soD داس ۷]
تهران صفار   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شبکه ها
تهران خجسته   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طلایی فنی و حرفه ای ویندوز ۹۸[ نودوهشت ]=89 swodniW
انزانی ، امیراسعد ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طلایی کارور رایانه درجه ۱[ یک ( :]آشنایی با فن آوری رایانه های شخصی ۲[ دو)]
انزانی ، امیراسعد ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طلایی رایانه کار درجه ۲[ دو]
انزانی ، امیراسعد ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک