کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - ک‍ارب‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - ک‍ارب‍رد
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ول‍ی‍س‍ون‌، پ‍ی‌ .ال‌.
 
ناشر:
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انتقال خون و کاربرد بالینی آن
مولیسون ، پی .ال . ؛  [تهران ] [۱۳۵۵]
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌م۸۵۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طب انتقال خون ( کاربرد بالینی )
پارسی ، محمد ؛  [اهواز] [دانشگاه علوم پزشکی اهواز]   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌پ۱۵۲ط‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک