کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا - ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اه‍دا ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ون‌ - ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا - ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ب‍ش‍ری‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای ملی انتقال خون ( :رهنمودهای مراکز انتقال خون در بریتانیا)
تهران بشری   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱/FA،۳۵۶‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای انتخاب اهدا کننده خون و بافت در کشور بریتانیا
تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری ؛ با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک