کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( اختصاصی )
کومار، وینی ؛  تهران انتشارات ارجمند؛ نشر سالمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ک۸۵۸آ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک