کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍ن‍ی‌، ت‍ان‍ی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ف‍ازول‍ی‍ن‌
ن‍اب‍اروری‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌، ت‍ان‍ی‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی و پیگیری دو ساله بیماران تحت عمل جراحی توبوپلاستی در مرکز آموزشی - درمانی معتضدی از سال ۱۳۷۰-۱۳۷۵
امینی ، تانیا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۷۸۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نتایج مادری و نوزادی تجویز سفازولین پروفیلاکسی قبل ازانسزیون پوست پس از کلامپ بند ناف در سزارین
امینی ، تانیا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۵۵۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک