کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍ری‌، م‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ق‌ خ‍واه‌، م‍ری‍م‌
ام‍ی‍ری‌، م‍ری‍م‌
ال‍م‍اس‍ی‍ان‌، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر ساختار کوپلیمر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری برون تن نانوذرات پلی لاکتیک گلیکولیک اسید - پلی اتیلین گلیکول حاوی داروی ضد سرطان ۹ - نیتروکمپتوتسین
حق خواه ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده
امیری ، مریم ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نوزادان
امیری ، مریم ؛  تهران موسسه فرهنگی دیباگران تهران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌ن‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مولکولی بتالاکتامازهای وسیع الطیف درایزوله های انتروباکتر جمع آوری شده از بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۵
الماسیان ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۶۹۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک