کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ور ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ادات‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ام‍ور ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ویژگیهای یک مربی
سادات ، محمد علی ؛  تهران امور تربیتی استان تهران   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک