کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ت‍ه‍اب‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ م‍ف‍ص‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ت‍ه‍اب‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ م‍ف‍ص‍ل‌
م‍ف‍ص‍ل‌ ه‍ا - ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
راف‍ت‍ی‌ س‍ی‍دی‌ ی‍زدی‌، س‍ی‍م‍ا
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فاکتور نکروز دهنده توموری - آلفا، رسپتور محلول اینترلوکین ۲ و بتادومیکروگلوبولین در سرم و مایع مفصلی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
رافتی سیدی یزدی ، سیما ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۰۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیماران مراجعه کننده با آرتریت مونوآرتیکولار به بیمارستان طالقانی کرمانشاه از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۷۶
جمشیدی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۰۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک