کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اق‍ب‍ال‍ی‍ان‌، ال‍ه‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
اق‍ب‍ال‍ی‍ان‌، ال‍ه‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز، داکینگ و بررسی سمیت سلولی مشتقات [ N- ۵( -نیتروبنزیل تیو-)۱و۳و ۴ -تیادیازول - ۲ ایل - ] ۲ - پارامتوکسی فنیل استامید به عنوان مهار کننده های احتمالی تیروزین کیناز با اثرات بالقوه ضد سرطان
اقبالیان ، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۰۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک