کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اص‍غ‍رل‍و، ه‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍لاون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اص‍غ‍رل‍و، ه‍ادی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی اثرات ضد میکروبی مشتقات فلاوون با استخلاف های آلیلی
اصغرلو، هادی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۸۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک