کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ک‍ن‍دری‌، س‍وداب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
اس‍ک‍ن‍دری‌، س‍وداب‍ه‌
ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، ص‍ب‍ا
ک‍رم‍ی‌، ن‍ادی‍ا
ل‍طف‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
 
ناشر:
ب‍ه‍داش‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای مدل های پارامتری در تحلیل بقای بیماران قلبی بعد از عمل آنژیوپلاستی با مدل های نیمه پارامتری ( رگرسیون کاکس )و ناپارامتری ( کاپلان مایر)
اسکندری ، سودابه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بهداشت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۳۱۱۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع کانسر کیسه صفرا در بیماران تحت کوله سیستکتومی در بیمارستان امام رضا(ع )کرمانشاه طی سال های ۱۳۸۵ تا۱۳۹۵
لطفی ، فریبرز ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۹۰۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان شاخص AFUP در کودکان 01-8 سال شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۷
حشمتی ، صبا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دندانپزشکی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۳۹۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع اختلالات خواب در کودکان ۷ تا ۱۲ ساله شهر کرمانشاه
یعقوبی ، مسعود ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۴۰۵۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر خواب روزانه بر کیفیت خواب شبانه و توانایی های شناختی
کرمی ، نادیا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۴۰۵۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک