کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ر درد - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍رآن‌ - ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ا
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ن‍دری‌، س‍وداب‍ه‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، اح‍س‍ان‌
اس‍ک‍ن‍دری‌ م‍لای‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍روش‌؛ رادی‍و ق‍رآن‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
داروس‍ازی‌
ح‍س‍ی‍ن‌ اس‍ک‍ن‍دری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ اف‍ض‍ل‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍رم‍ان‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معاینه اعصاب محیطی
اسکندری ، حسین ؛  حسین اسکندری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ف‍لا۵۲۵‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهداشت در اسلام بضمیه بهداشت در جنگ از دیدگاه اسلام ارائه شده در کنگره سراسری بهداشت و هشت سال جنگ
اسکندری ملایری ، حسین ؛  اهواز کمیته فرهنگ اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۶۸،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کمر درد، پرسش و پاسخ
اسکندری ، حسین ؛  [کرمان ] موسسه تحقیقاتی افضل ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان . مرکز تحقیقات علوم اعصاب   ، [۱۳۷۴]
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۵۲۵‌ک‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آیه های زندگی برای بیداری
اسکندری ، حسین ؛  تهران سروش ؛ رادیو قرآن   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای مدل های پارامتری در تحلیل بقای بیماران قلبی بعد از عمل آنژیوپلاستی با مدل های نیمه پارامتری ( رگرسیون کاکس )و ناپارامتری ( کاپلان مایر)
اسکندری ، سودابه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بهداشت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۳۱۱۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و ارزیابی اثرات بیولوژیک مشتق های ۵ - فنیل کرومنوپیریمیدین بر پایه باربیتوریک و تیوباربیتوریک اسید به عنوان القا کننده های آپوپتوز در شرایط برون تن
اسکندری ، احسان ؛  علوم پزشکی کرمانشاه داروسازی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۷۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک