کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ک‍ن‍دری‌، اح‍س‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ن‍دری‌، اح‍س‍ان‌
 
ناشر:
داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و ارزیابی اثرات بیولوژیک مشتق های ۵ - فنیل کرومنوپیریمیدین بر پایه باربیتوریک و تیوباربیتوریک اسید به عنوان القا کننده های آپوپتوز در شرایط برون تن
اسکندری ، احسان ؛  علوم پزشکی کرمانشاه داروسازی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۷۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک