کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍لام‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
اس‍لام‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍رب‍ان‍ی‌لاه‍ی‍ج‍ی‌، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ق‍رآن‌ و ع‍ل‍وم‌ روز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزرگترین بیماری قرن بیستم
قربانی لاهیجی ، زین العابدین ؛  قم انتشارات طباطبائی   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قرآن ، روانشناسی و علوم تربیتی
عباس نژاد، محسن ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه تخصصی قرآن و علوم روز   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک