کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ت‍ری‍ت‌، ب‍ارب‍ارا ر.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رس‍ت‍اری‌ زای‍م‍ان‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ری‍ت‌، ب‍ارب‍ارا ر.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری مادر و نوزاد
استریت ، باربارا ر. ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۴۸۳‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک