کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ت‍رات‍ون‌، راس‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روت‍ز دن‍دان‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍رات‍ون‌، راس‍ل‌
 
ناشر:
ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پروتزهای پارسیل متحرک
استراتون ، راسل ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۸۲ط‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک