کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ارون‍ق‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رح‍م‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ارون‍ق‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
پارگی رحم بررسی علل و نتایج پارگی های رحم در طول چهارسال دربیمارستان معتضدی کرمانشاه ازابتدای نیمه دوم سال ۱۳۷۰ تاانتهای نیمه اول سال ۱۳۷۴
ارونقی ، حمید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۰۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک