کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارج‍م‍ن‍د؛ س‍ال‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
س‍ال‍م‍ی‌؛ ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د؛ س‍ال‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران ارجمند؛ سالمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( اختصاصی )
کومار، وینی ؛  تهران انتشارات ارجمند؛ نشر سالمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ک۸۵۸آ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :درد، الکترولیت ، شوک و سرطان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ ارجمند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث :دستگاه تولید مثل مردان و زنان و بیماریهای پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ ارجمند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :دستگاه اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ ارجمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک