کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادرار - ت‍ج‍زی‍ه‌ - اطل‍س‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادرار - ت‍ج‍زی‍ه‌ - اطل‍س‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اب‍ر، م‍ری‍ل‌ اچ‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیلندرهای ادراری ، نمای میکرسکوپی و مشخصه های بالینی
هابر، مریل اچ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۷‬,‭.‍ه۱۱۳‌س‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک