کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اخ‍ت‍لالات‌ روان‌ رن‍ج‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ روان‌ رن‍ج‍وری‌
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
چ‍ی‍ت‍گ‍ر، م‍ص‍طف‍ی‌
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ه‍ورن‍ی‌، ک‍ارن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر
ارج‍م‍ن‍د
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
رس‍ال‍ت‌
ن‍ی‍م‍ا
ب‍ه‍ج‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عصبیت و رشد آدمی ، تلاشی در باز یافتن خود
هورنی ، کارن ؛  تهران بهجت   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تضادهای درونی ما
هورنی ، کارن ؛  تهران بهجت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۰‬,‭.‍ه۸۱۱‌ت‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نوروزها و اختلالات شخصیت
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۰‬,‭‌ک۱۱۵‌ن‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان رنجهای روحی
چیتگر، مصطفی ؛  قم انتشارات امیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۰‬,‭‌چ۹۲‌ش‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هیستری
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۳‬,‭‌پ۵۹۳‍ه‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :اختلالهای عصب شناختی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزارش تحلیلی یک مورد هیستری
فروید، زیگموند ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف۶۲۸‌گ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
توتم و تابو
فروید، زیگموند ؛  ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۰‬,‭‌ف۶۲۸‌ت‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک