کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اری‌ و روان‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍ار ک‍ودک‍ان‌
اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اری‌ و روان‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ف‍ره‍ادی‌ ث‍اب‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار؛ ف‍رزان‍گ‍ان‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍ر ژرف‌
ق‍ل‍م‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چرا کودکم دروغ می گوید؟ انگشت می مکد؟ ناخن می جود؟( ماهیت - علل - درمان )
فرهادی ثابت ، عباس ؛  تهران چاپار؛ فرزانگان ؛ با همکاری نشر ژرف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۶/،۳۵۰‬,‭‌ف۶۳۷‌چ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات روانی و رفتاری دوران کودکی و نوجوانی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران قلمستان هنر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰‬,‭‌ک۱۱۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک