کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اح‍م‍دی‌، آرام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، آرام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز، مدل سازی مولکولی و بررسی اثر مهار کنندگی آنزیم استیل کولین استراز، مشتقات ۲( - ۲(-۴ -بنزیل پی پرازین -۱ -ایل )اتیل )ایزوایندولین - ۱و۳ - دیون با اثرات بالقوه ضد آلزایمر
احمدی ، آرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۸۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک