کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍وال‍ق‍اض‍ی‌، م‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
اب‍وال‍ق‍اض‍ی‌، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر سمیت سلولی ، ضد تکثیری و آپویتوزی عصاره آبی الکلی بولب موسیر و فراکسیون های آن بر رده های توموری کولون 2ocac و 738wS و رده ی سلولی CEVUH
ابوالقاضی ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۲۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک