کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍راه‍ی‍م‌ زاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍ده‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌ زاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اختلالات تیروئیدی درمراجعه کنندگان مرکزتحقیقات دیابت کرمانشاه از شهریور ۱۳۷۵ تا شهریور۱۳۷۶
ابراهیم زاد، محمدحسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۱۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک