کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آه‍ن‍گ‍ری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ س‍ی‍اه‌ - م‍ادرزادی‌
 
پدیدآور:
آه‍ن‍گ‍ری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
گلوکوم مادرزادی و تحلیل آماری بیماران در سالهای ۷۱-۷۲ بیمارستان فارابی
آهنگری ، فرشته ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک