کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آل‌م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ آم‍ی‍زش‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
آل‌م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ت‍ی‍ن‌، ن‍ی‍ک‍ول‌
 
ناشر:
م‌. م‌. آل‌م‍ح‍م‍د
روزب‍ه‍ان‌
ج‍ان‍زاده‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی عملی
آل محمد، محمدمهدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭آ۷۵۸‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی پزشکی
۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۹۷۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آزمایشگاهی باکتریها و قارچهای بیماری زا در انسان
آل محمد، محمدمهدی ؛  جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۰۰‬,‭آ۷۵۸‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مقاربتی ، سیفیلیس ، سوزاک ، بیماری رایتر، تریکومونیاز،...
تین ، نیکول ؛  [اهواز] م . م . آل محمد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۹۸۸‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی :باکتریولوژی
آل محمد، محمدمهدی ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭آ۷۵۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک