کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ف‍ک‍ی‌ ص‍ورت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ف‍ک‍ی‌ ص‍ورت‍ی‌ - پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
ف‍ک‍ی‌ ص‍ورت‍ی‌، آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌
آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ف‍ک‍ی‌ ص‍ورت‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌ گ‍ودرزی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ع‍زال‍دی‍ن‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
طب‌ گ‍س‍ت‍ر؛ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترومای فک و صورت
ملک گودرزی ، بهنام ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۶۱۰‬,‭‌م۷۵۹‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش پزشکی هسته ای در تشخیص ضایعات فک و صورت
عزالدینی ، فاطمه ؛  یزد طب گستر؛ معاونت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۶۱۰‬,‭‌ع۵۵۹‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
null
 
 
آسیب های فکی صورتی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک