کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آس‍م‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌
آس‍م‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ک‍لارک‌، ت‍ای‍م‌
ت‍ری‍ش‍ا، وار
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ گ‍ی‍لان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛۱۰۸۲
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و درمان موثر آسم
کلارک ، تایم ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ک۶۱۶‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی و پیش گیری از آسم
رشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان . معاونت پژوهشی ؛۱۰۸۲   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ف‍لا۳۹۱‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسم
تریشا، وار ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ت۵۵۳آ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک