کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آس‍م‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌
آس‍م‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ام‍ران‌، س‍اس‍ان‌
ک‍وش‍ا، ع‍ل‍ی‌
پ‍ورف‍ه‍ی‍م‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ک‍ام‍ی‍اب‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
 
ناشر:
زن‍گ‍ان‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
آسم در بزرگسالان و بررسی مواردی از بیماران در بیمارستان شهدای هفتم تیرتهران
کامیاب ، کامبیز ؛  دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۷۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مروری برارتباط بین آسم برونشیال ورفلوی گاستروازوفاژیال
پورفهیمی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۲۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تازه های آسم در بزرگسالان
کامران ، ساسان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آسم کودکان ، تشخیص ، درمان و راهنمایی بیماران
کوشا، علی ؛  زنجان زنگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌ک۸۲۷‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک