کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌ س‍ی‍اه‌ - م‍ادرزادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ س‍ی‍اه‌ - م‍ادرزادی‌
آب‌ س‍ی‍اه‌ - م‍ادرزادی‌
 
پدیدآور:
آه‍ن‍گ‍ری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
چ‍اوش‍ی‌ ن‍ژاد، ه‍م‍ای‍ون‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
mocualG elitnafnI yramirPaگلوکوم مادرزادی اولیه
چاوشی نژاد، همایون ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
گلوکوم مادرزادی و تحلیل آماری بیماران در سالهای ۷۱-۷۲ بیمارستان فارابی
آهنگری ، فرشته ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک