کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : [ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ب‍ا]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روس‍ت‍ودن‍ت‍ی‍ک‍س‌
اس‍لام‌ - ع‍ق‍ای‍د - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
گ‍ن‍اه‍ان‌ ک‍ب‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ع‍اذه‌
اس‍لام‌ - ع‍ق‍ای‍د
ت‍ف‍اس‍ی‍ر(س‍وره‌ ی‍س‌)
س‍ح‍اب‍ی‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌،۱۳۰۹ - خ‍اطرات‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ ن‍ج‍م‌)
ت‍ف‍اس‍ی‍ر(س‍وره‌ ح‍ج‍رات‌)
 
پدیدآور:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‍ب‍رگ‌، ه‍رب‍رت‌
س‍ح‍اب‍ی‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌
خ‍ب‍ی‍ری‌، خ‍س‍رو
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ب‍ا
ص‍ب‍ا؛ ج‍ه‍ان‌ ن‍م‍ا
[ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ب‍ا]
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ب‍ا
ص‍ب‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ صبا فارسی شامل لغات و اصطلاحات گوناگون زبان و ادبیات فارسی با شواهدی از اشعار و لغات و اصطلاحات عربی ، ترکی و لغات پذیرفته شده اروپایی
بهشتی ، محمد ؛  [تهران ] انتشارات صبا   ، [۱۳۶۵]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر سوره شریفه نجم شامل اثبات معراج پیغمبر اسلام و رد شبهات مخالفین - تزکیه نفس - سعی در عمل - افعال پروردگار - مراتب موت و حیات - تکوین و تشریح انسان و صدها مطالب خواندنی و جالب دیگر
دستغیب ، عبدالحسین ؛  [انتشارات صبا]   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گناهان کبیره
دستغیب شیرازی ، عبدالحسین ؛  انتشارات صبا   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پروتزهای ثابت
شیلینگبرگ ، هربرت ؛  [تهران ] انتشارات صبا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ش۹۸۸‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آدابی از قرآن :تفسیر سوره شریفه حجرات ، خلاصه بیانات حضرت آیت الله حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در ماه رمضان ۹۶ هجری قمری
دستغیب ، عبدالحسین ؛  تهران انتشارات صبا   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قلب قرآن تفسیر سوره شریفه یس
دستغیب ، عبدالحسین ؛  تهران انتشارات صبا   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<۱[>یک ]توحید ۲[ دو ]عدل ۳[ سه ]عدالت اجتماعی
قرائتی ، محسن ؛  صبا   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
استعاذه
دستغیب ، عبدالحسین ؛  تهران صبا   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خود را بیازمایید :ایدئولوژی اسلامی
خبیری ، خسرو ؛  تهران صبا؛ جهان نما   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نیم قرن خاطره و تجربه
سحابی ، عزت الله ؛  تهران فرهنگ صبا   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک