سوالات متداول سوالات متداول

 1. آيا نيازي به تمديد کارت عضويت در کتابخانه ي مرکزي مي باشد؟

خير

2.     نحوه تمديد کتاب چگونه مي باشد؟

با مراجعه مستقيم به کتابخانه و بخش امانت يا تماس تلفني تمديد صورت مي گيرد.

3.    چطور مي توانم درخواست خريد يک کتاب جديد را به کتابخانه بدهم؟

پيشنهادهاي خود را به بخش امانت کتاب کتابخانه ارائه دهيد.

4.     آيا مي توانم از منابع کتابخانه در خارج از کتابخانه استفاده نمايم؟

 بله

5.     نحوه ي جستجوي پايان نامه هاي دانشگاه کرمانشاه چگونه مي باشد؟

با استفاده از سيستم جستجوي کتابخانه توسط نرم افزار digilib (پارس آذرخش) ميتوان پايان نامه هاي مورد نظر را جستجو کرد.

6.     نحوه ي رزرو کتاب چگونه مي باشد؟

با مراجعه به پورتال کتابخانه به آدرس http://lib.kums.ac.ir رزرو را انجام داد.

7.      آيا دانشجويان غير پزشکي نيز مي تواند از سالن مطالعه استفاده نمايند؟

خير . دانشجويان غير وابسته به دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه مي توانند با ارائه کارت شناسايي و دريافت کارت با مدت محدود از امکانات اين سالن استفاده نمايند.

8.    کتابخانه چه ساعاتي باز مي باشد؟

هر روز از ساعت 8 صبح لغايت 10 شب روزهاي جمعه از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر