معرفي بيمارستان امام رضا (ع) معرفي بيمارستان امام رضا (ع)

 

 مرکز آموزشي درماني امام رضا(ع)

بيمارستان 515 تختخوابي امام رضا (ع) کرمانشاه بزرگترين ، مجهز ترين و مدرن ترين مرکز آموزشي درمانيو تحقيقاتي در منطقه غرب و شمال غرب کشور است.
اين مرکز همواره جديد ترين و علمي ترين روش هاي آموزشي،درماني، توانبخشي ، تشخيصي و پژوهشي را متناسب با نياز ها و  انتظارات  مشتريان  و  در  راستاي ارتقاء سلامت جامعه ارائه مي دهد که با تکيه  بر  تجربه و دانش  نيرو  هاي کار آمد مجرب و متعهد و مديريت بر منابع  در  تشخيص  و پيش بيني  نياز ها  متناسب  با شرايط ايجادشده پيش گام بوده ومفتخربه تکريم ارزش انسان وکرامت والاي اوست
اين مرکز همواره جديد ترين و علمي ترين روش هاي آموزشي،درماني، توانبخشي ، تشخيصي و پژوهشي را متناسب با نياز ها و  انتظارات  مشتريان  و  در  راستاي ارتقاء سلامت جامعه ارائه مي دهد که با تکيه  بر  تجربه و دانش  نيرو  هاي کار آمد مجرب و متعهد و مديريت بر منابع  در  تشخيص  و پيش بيني  نياز ها  متناسب  با شرايط ايجادشده پيش گام بوده ومفتخربه تکريم ارزش انسان وکرامت والاي اوست.
 
  بازگشت