پيمايش پيمايش

گروه بيوتكنولوژي دارويي گروه بيوتكنولوژي دارويي

 
تاريخچه و معرفي گروه (اهداف و دورنما)
با توجه به اهميت بيوتکنولوژي در داروسازي نوين و اهميت آموزش آن، گروه بيوتکنولوژي داروئي در سال 1377 با تصويب شوراي گسترش دانشگاه­هاي علوم پزشکي به صورت يک گروه مستقل در دانشکده داروسازي تهران آغاز به کار کرد. در حال حاضر اين گروه داراي 3  آزمايشگاه مجهز با امکانات مناسب براي انجام تحقيقات علمي- کاربردي در زمينه هاي تکنولوژي آنزيمي، توليد پروتئين­هاي نوترکيب، فرآورده­هاي اوليه و ثانويه بيوتکنولوژي، تکنولوژي کلونينگ ژن­ها و نانوبيوتکنولوژي؛ و همچنين يک آزمايشگاه آموزشي براي ارائه دروس عملي مربوط به اين رشته است. 4 عضو هيئت علمي تمام وقت در زمينه­هاي آموزشي، پژوهشي و همچنين توليد محصولات بيوتکنولوژي داروئي در اين گروه اشتغال دارند که حاصل فعاليت­هاي آنها در طي  سال­هاي اخير، اجراي 20 طرح تحقيقاتي مصوب، انتشار70 مقاله علمي در مجلات معتبر خارجي، انتشار30 مقاله در مجلات انگليسي زبان داخلي، راهنمائي 60 پايان نامه دکتراي عمومي و تخصصي و نيز شرکت در 40  کنگره خارجي و داخلي ميباشد. کتاب­هايي با عناوين ”بيوتکنولوژي مولکولي“، ”بيوتکنولوژي و کاربردهاي آن در داروسازي“ و ”کلون­سازي ژن­ها و آناليز DNA“ توسط اعضاء هيئت علمي گروه ترجمه شده است. رشته دکتراي تخصصي بيوتکنولوژي دارويي نيز که بالاترين مقطع تحصيلي در اين زمينه مي­باشد و شامل مجموعه­اي هماهنگ از فعاليت­هاي آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي است که به تربيت نيروي انساني کارآمد در مقطع Ph.D. مي­پردازد هم اکنون پنجمين دوره خود را برگزار کرده است.
 
  بازگشت