نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

   

 

شبکه هاي اجتماعي، تأملي بر نقش آنها در کتابخانه ها

اسلايدهاي کتابدار باليني بهمن 96

Clinical Librarian Workshop

EBM

جزوه کتابدار پژوهشي

فيلم آموزشي سامانه علم سنجي اعضاي هيأت علمي

فيلم آموزشي دسترسي از راه دور به clinicalkeyو scopus

اسلايد کارگاه:

مدرس: سرکار خانم تکلو

کتابها و ژورنالهاي الکترونيکي

اسلايد کارگاه منابع الکترونيکي الزوير:

مدرس: سرکار خانم اله يار

science direct

scopus

ck out of camp

mendeley

swets-mendeley

what is clinicalkey

اسلايد کارگاه منابع الکترونيکي:

مدرس: سرکارخانم فريده اکبرزاده

Citation data base & multimedia

e-source information

اسلايد کارگاه کتابدار باليني:

راهکار طبابت باليني

:اسلايد کارگاه

مدرس: جناب آقاي دکتر محمود مرادي

مهارت ارتباط شفاهي کتابداران