معرفي بخش ها معرفي بخش ها

بخش آموزش

     نظر به توسعه منابع اطلاعاتي و ابزارهاي دسترسي به آن، آموزش کاربران کتابخانه ­ها مقوله­ اي لازم و ضروري است. اين واحد در سال 88 با هدف توانمند سازي کاربران کتابخانه­ هاي دانشگاه تأسيس شد.

ضرورت آموزش در کتابخانه­ ها :

1- سرعت بخشيدن به اهداف کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت سازماني در کتابخانه­ ها.

2- افزايش سطح رضايت­مندي کاربران

3- افزايش سطح مهارت­ها و ارتقاء سطح يافته­ هاي علمي کاربران

4- سرعت بخشيدن به انتقال فکري و اطلاعاتي کاربران

5- افزايش انگيزه کاري و تلاش براي رسيدن به نقطه بالاي رضايت سازمان

6- بهبود سطح فعاليت­ها در واحد کتابخانه و اثربخشيدن به ارائه خدمات

اهداف و فعاليت ها

1. عينيت بخشيدن به فرآيند آموزش در کتابخانه­ ها

2. رفع خلأ هاي موجود در نظام آموزشي

3. توسعه و ارتقاي برنامه­ هاي توانمندسازي کتابداران، دانشجويان، دستياران و اعضاي هيأت علمي

4. توسعه فعاليت­هاي پژوهشي مرتبط با رشته­ هاي تحصيلي کاربران کتابخانه

5. ارتقاي سطح كيفي و رقابت پذيري فعاليت­هاي آموزشي کاربران کتابخانه

6. ارتقاي سواد اطلاعاتي کتابداران در تامين نياز­هاي خود و کمک به کاربران کتابخانه­ ها

در راستاي دستيابي به اهداف مورد نظر فعاليت­هايي ذيل براي آموزش در نظر گرفته شده است:

1. برگزاري همايش ها و سخنراني هاي علمي

2. برگزاري کارگاه آموزشي

3. انتشار بولتن هاي آموزشي

 

بخش اشاعه گزينشي اطلاعات الکترونيکي

     رشد چشمگير توليدات علمي که موجب بروز پديده انفجار اطلاعاتي گرديده است مديران را به چاره انديشي در مورد مديريت دانش سازماني واداشته و موجب گشته تا کتابداران براي مهار اين سيل عظيم اطلاعات از روشهاي نويني استفاه نمايند و با بکارگيري فناوريهاي نوين تلاش نمايند تا شکاف بوجود آمده ميان اطلاعات و پژوهشگر را کاهش دهند. استفاده از خدمات آگاهي رساني جاري و اشاعه گزينشي اطلاعات يکي از راهکارهاي موجود براي دستيابي به اين مهم تلقي
مي گردد. به واسطه اين نوع خدمات ، در کل زمان صرف شده براي جستجوي اطلاعات، صرفه جويي بسيار زيادي به عمل
مي آيد. اشاعه اطلاعات گزينشي از جمله روش هاي نوين خدمات آگاهي رساني جاري است که از ابتداي سال 1395 در کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه تشکيل شده است .

اهميت و ضرورت اشاعه گزينشي اطلاعات الکترونيکي

     اشاعه اطلاعات از ارزنده‌ترين و مهم‌ترين خدمات هر كتابخانه و مركز اطلاع‌رساني است. در واقع، مهم‌ترين رسالت كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني اشاعه اطلاعات است. اهميت و ضرورت ارائه و اشاعه اطلاعات را مي‌توان در اين  عبارات دانست:

 1) فزوني انفجارگونه اطلاعات

 2)لزوم روزآمد نگاه داشتن دانش متخصصان حوزه‌هاي مختلف علمي

 3) توجه به صرفه‌جويي در وقت و هزينه استفاده‌كنندگان

 4) تلاش به ‌منظور افزايش تقاضا و بازاريابي براي خدمات اطلاع‌رساني و كسب منابع مالي براي كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني

     تفاوت عمده  اشاعه گزينشي اطلاعات  با ساير مدلهاي کاوش در بانکهاي اطلاعاتي و پاسخگويي به سوالات در اين است که در روش هاي ديگر عمل تطبيق شاخص مورد نياز، با مدارک موجود به محض وصول درخواست صورت مي گيرد اما در اشاعه گزينشي اطلاعات عمل تطبيق شاخص نياز، با محتواي مدارک، به محض دريافت يک مدرک جديد آغاز ميشود.

     اشاعه گزيده اطلاعات که شکل پيشرفته اي از خدمات آگاهي رساني جاري است در انتظار وصول درخواستهاي مکرر باقي نمي ماند بلکه با يک بار اعلام نياز و علاقه افراد به اطلاعات و تشکيل پرونده هاي پژوهشي به صورت خودکار با رسيدن مدرک جديد، عمل انتخاب و ارسال اطلاعات انجام ميشود.

فرآيند و مراحل اشاعه گزينشي اطلاعات الکترونيکي

1-نياز سنجي (فرآيند شاخص): شرط لازم براي اجراي خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات، شناسايي اطلاعات مورد نياز کاربران مي باشد.

2-انتخاب و گزينش مطالب مرتبط: پس از نياز سنجي به انتخاب و گزينش مطالب مرتبط پرداخته و به عبارت ديگر شاخص نياز با محتواي مدارک روز آمد مطابقت داده ميشود. لازم است که براي اين خدمات از پايگاههاي اطلاعاتي مختلف استفاده گردد و اين پايگاهها روز آمد شوند.

3- ارسال منابع اطلاعات

پس از پيدا کردن منابع مورد نظر چند روش براي ارسال مدارک وجود دارد:

الف) اطلاع دهي حضوري

ب) اطلاع تلفني يا به وسيله فکس

ج) تهيه بولتن هاي آگاهي رساني

د) پست الکترونيکي

 

بخش فهرستنويسي و آماده سازي کتب فارسي و لاتين

بخش فهرست نويسي :

     فهرست نويسي و آماه سازي مجموعه کتابهاي چاپي فارسي –عربي –انگليسي بر عهده اين بخش ميباشد. ورود و تصحيح اطلاعات کتابشناختي کتابها به نرم افزار جامع پارس آذرخش کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد در اين  بخش صورت ميگيرد.

فهرستنويسي کتابها در اين بخش مطابق ويرايش دوم انگلوامريکن (AACR II) و بر اساس رده بندي کتابخانه کنگره (LCC) و همچنين بر اساس رده بندي (NLM) و نيز استفاده از گسترشهاي رده بندي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام مي پذيرد.

مهمترين منابع مورد استفاده براي سازماندهي مجموعه کتابها در اين بخش عبارتست از :

- وب سايت کتابخانه کنگره آمريکا

- وب سايت کتابخانه بريتانيا

-Louctor plus     

- سرعنوان هاي موضوعي پزشکي فارسي

 Mesh -سرعنوانهاي موضوعي پزشکي لاتين  

وب سايت کتابخانه ملي پزشکي آمريکا -

- فهرست مستند اسامي و مشاهير مولفان

- گسترش هاي رده بندي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

National  union catalogue -

 

بخش امانت کتاب (گردش کتاب(

     اين بخش که يکي از مهم ترين بخش هاي کتابخانه مرکزي مي باشد. با داشتن 104510 هزار نسخه کتاب ( 71450  هزار نسخه فارسي  و 33046 هزار نسخه لاتين ) در مساحتي به متراژ 600  متر مربع  در دو نوبت کاري از ساعت  8 صبح الي 8 شب، مشغول به فعاليت وارائه خدمات مي باشد. تعداد پرسنل شاغل در اين بخش 3 نفر بوده و هرگونه مشاوره و همکاري در زمينه جستجوي کتاب هاي چاپي و الکترونيکي دراين بخش انجام مي گيرد.      

اهم خدمات وفعاليت هاي بخش امانت:

1.       امانت و عودت کتاب

2.       ورود وثبت اطلاعات کليه اعضاء جهت صدور کارت

3.       فايل نمودن کتاب هاي برگشتي و بررسي آن ها

4.       انتخاب کتاب هاي قديمي و ويرايش گذشته جهت وجين

5.       آموزش فعاليت هاي بخش امانت به کارورزان رشته کتابداري

6.       راهنمايي مراجعين جهت استفاده ازنرم افزار جامع کتابخانه

7.       قفسه خواني و برطرف نمودن اشکالات موجود در قفسه ها به لحاظ ميزان مفقودي و جابجائي کتاب ها

8.       دريافت پيشنهادات وانتقادات مراجعين درباره ي نحوه ارائه خدمات و به کارگيري آن ها در جهت بهبود کيفيت خدمات

9.       ورود و ثبت اطلاعات کليه اعضاء جهت صدور کارت

شرايط عضويت در کتابخانه:

     براي عضويت دانشجويان، ارائه اصل کارت دانشجويي، داشتن عکس اسکن شده و تکميل فرم عضويت الزامي است و براي عضويت کارکنان ( اعم از رسمي، پيماني، طرحي ) و اعضاي محترم هيأت علمي، ارائه معرفي نامه از محل خدمت خود، عکس اسکن شده، و هم چنين تکميل فرم عضويت مورد نياز مي باشد.

ضمنا  هزينه عضويت در کتابخانه مبلغ  1000تومان مي باشد.   

قوانين و مقررات کتابخانه:

      در اين بخش به هر عضوي به تعداد 4 نسخه کتاب به مدت 15 روز، امانت داده مي شود، اعضا  موظف هستند که در تاريخ مقرر کتاب هاي امانتي را عودت نمايند. درغير اينصورت به ازاي هر روز تأخير، مبلغ 50 تومان جريمه خواهند شد. 

نحوه ي جستجوي منابع کتابخانه:

      در اين بخش جستجوي تمامي منابع از طريق برنامه پارس آذرخش با استفاده از4 دستگاه  کامپيوتر انجام مي گردد، به اين صورت که مراجعين محترم، پشت دستگاههاي کامپيوتر نشسته و با ورود به برنامه جامع کتابخانه، روي گزينه جستجو رفته، و کتاب هاي مورد نياز خود را به طرق مختلف مانند نام نويسنده، نام ناشر، عنوان کتاب، شماره ثبت وتاريخ انتشار جستجو مي نمايند.

 

بخش مرجع

    يکي از مهمترين بخشهاي هر کتابخانه بخش مرجع است که محل نگهداري منابع مرجع مي باشد.مرجع شامل کتاب يا ديگر مواد کتابخانه اي هستند که تنها براي يافتن اطلاعات معين و محدودي تهيه و تنظيم شده اند نه براي خواندن تمام کتاب. اين بخش به صورت قفسه نيمه باز اداره شده و منابع موجود در آن امانت داده نميشوند اما در کتابخانه مرکزي اطلسها در صورت تعدد نسخه به مدت سه الي هفت روز امانت داده مي شوند. 

منابع موجود در بخش مرجع:

عمده منابع موجود در اين بخش عبارتند از:

1- فرهنگ يا واژه‌نامه‌ عمومي و تخصصي: سياهه و صورتي است عموما الفبايي از لغات يک زبان به انضمام اطلاعات لازم براي هر يک از آن لغات (شامل تلفظ، ريشه، معنا، مترادفات و ...) يا معادل آن به زباني ديگر.

2- دانشنامه يا دايرةالمعارف‌ عمومي و تخصصي: دايرة المعارف، اثري است که حاوي اطلاعات به صورت مقاله در باره تمام معارف بشري باشد. مطالب و موضوعات در دايرة المعارف معمولاً بر حسب الفبا تنظيم مي شود.

3-دستور‌نامه‌: اين لفظ، كه گاه دستنامه نيز خوانده مي‌شود به‌ معناي دستورالعمل، دستور كار، يا برنامه كار است و در اصطلاح به كتاب فشرده‌اي اطلاق مي‌شود كه نكات اصلي موضوعي خاص را مورد بحث قرار مي‌دهد.

4-راهنما: اين لفظ به متني اطلاق ميشود که شخص را از امور معيني آگاه کند. انسان، سازمانها و خدمات موجود در جامعه موضوع راهنماها را تشکيل مي دهند.

5-کتابشناسي(Bibliography): سياهه يا صورتي از نام و مشخصات مواد کتابي يا غير کتابي است که به روشي خاص تنظيم شده باشد بي آنکه مجموعه کتابخانه خاصي مورد نظر باشد.

6-فهرست(Catalog): سياهه اي از نام و مشخصات مواد کتابي يا غير کتابي مجموعه يک يا چند کتابخانه و نوعي کتابشناسي است در حاليکه کتابشناسي، مجموعه کتابخانه خاصي نيست.

7-سرگذشتنامه:به اثري ‌گويند كه حاوي شرح زندگي افراد باشد. در زبان فارسي به آن زندگينامه، شرح حال، و بيوگرافي نيز مي‌گويند.

8-اطلس:  اين نام به مجموعه‌اي از نقشه‌هاي جغرافيايي اطلاق مي‌شود كه در اندازه و طرح شبيه و در مقياس متفاوتند. تهيه نقشه و اطلس به ثبت پديده‌هاي جغرافيايي محدود نمانده و انواع اطلس از جمله اطلس معادن، درختان، بيماريها، اطلس‌هاي تاريخي و فرهنگي و ... پديد آمده است. لازم به يادآوري است که پايگاه Primal Pictures  زير مجموعه  Ovidشامل اطلسها، تصاوير، فيلم و انيميشن هاي آناتومي و فيزيولوژي انساني در پورتال کتابخانه مرکزي در دسترس مي باشد.

خدمات:

1- پاسخگويي به سوالات مراجعان

- 2کمک به مراجعان در يافتن منابع مناسب جهت انجام پژوهش

3- آموزش نحوه استفاده از منابع مرجع

4-  ارائه خدمات ارجاعي به ساير کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتي در صورتي که منابع مورد نياز در کتابخانه موجود نباشد.

5-  شناسايي منابع مرجع و پيشنهاد براي خريد آنها

6- وجين منابع در صورت لزوم

مقررات:

 - استفاده از منابع مرجع، با ارائه كارت عضويت امكان پذير است.

-  ساعت کار بخش مرجع ازشنبه تا چهارشنبه ساعت8  الي 14 و روزهاي پنج شنبه 8 الي 13 مي باشد. 

- كپي گرفتن از كتب مرجع با هماهنگي کتابدار مرجع، امکان پذير است.

 

بخش  نشريات

     بخش نشريات در طبقه دوم کتابخانه واقع گرديده است که با  فراهم آوري مجموعه غني از نشريات لاتين  و فارسي و پايان نامه ها خدمات خود را به کاربران ارائه مي نمايد.

     دسترسي به اين بخش به صورت سيستم نيمه باز مي باشد . در اين بخش نشريات تا سال 2010 به صورت چاپي خريداري ميگرديد ولي از سال 2011 به دليل عدم خريد مجلات چاپي و نيز عدم دسترسي onlineبعضي عناوين مجلات مورد نياز گروههاي آموزشي، تعداد 46 عنوان به صورت سي دي خريداري و در پورتال کتابخانه مرکزي بارگذاري شد. اين تعداد مجلات در سال 2016 به 126 عنوان ارتقاء يافته است که اطلاعات کتابشناختي مجلات و مقالات مجلات همراه با جستجوي موضوعي در پورتال کتابخانه ديجيتال حنان قابل بازيابي است

 اهم فعاليت هاي بخش نشريات

1- سفارش نشريات لاتين گروههاي آموزشي در ابتداي هر سال ميلادي

2- پاسخگويي به پرسش هاي کاربران و راهنمايي آنان جهت جستجو و استفاده از منابع

3-  فتوکپي از مقالات مجلات چاپي

4- تسويه حساب با دانشجويان تحصيلات تکميلي (تحويل پايان نامه)

5- خدمات و سرويس دهي در بخش پايان نامه ها

6- پي گيري کسري نشريات

7- راهنمايي مراجعان در بازيابي و دانلود مقالات در کتابخانه ديجيتال حنان

مقررات استفاده از پايان نامه ها

همه کاربران عضويت دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ( اعم از دانشجو، اعضاء هيات علمي ، کارمندان و ...) که آنها در نرم افزار کتابخانه مرکزي فعال مي باشد مي توانند از پايان نامه هاي موجود در کتابخانه استفاده نمايند.

نحوه استفاده از پايان نامه ها

ارائه کارت شناسايي معتبر و يا معرفي نامه از سازمان مربوطه استفاده از پايان نامه ها ضروري است.

نحوه دسترسي

پايان نامه ها در کتابخانه مرکزي امانت داده نمي شوند و مطالعه و يادداشت برداري در محل کتابخانه مرکزي امکان پذير است.

کتابخانه مرکزي فايل ديجيتال پايان نامه ها ي دانشگاه را از طريق نرم افزار جامع کتابخانه به صورت رايگان در دسترس اعضاء قرار مي دهد که تنها قابل رويت براي استفاده کنندگان است ولي قابليت پرينت و کپي برداري را ندارد.

ارائه خدمات کپي و دسترسي به فايل الکترونيکي پايان نامه ها به متقاضيان در اين بخش صورت مي گيرد.

تهيه کپي از صفحات مجاز (چکيده، فهرست مندرجات، منابع و ضمايم) پس از پرداخت هزينه مربوطه با هماهنگي و نظارت کتابدار بخش امکان پذير است.

کپي برداري از پايان نامه توسط نويسنده، استاد راهنما و مشاور آن بلامانع است.

مدارک لازم براي ارائه پايان نامه به کتابخانه مرکزي

يک جلد پايان نامه طوسي طلاکوب (دوره عمومي) يا سرمه اي طلاکوب (دوره تخصصي) يا سبز طلاکوب (دوره هاي تحصيلات تکميلي)

يک عدد سي دي حاوي فايل متن حامل پايان نامه در قالب Pdf و Word

 

بخش پايگاه عرضه اطلاعات

     پايگاه عرضه اطلاعات پزشکي کتابخانه مرکزي در سال 1374 با هدف تامين منابع علمي و اطلاعاتي الکترونيکي در زمينه علوم پزشکي براي اعضاء ايجاد گرديد .در ابتدا با خريد سي دي هاي مدلاين به صورت آفلاين با يک سيستم به مراجعه کنندگان خدمات ارائه مي شد.در سالهاي بعد با خريداري  دو پايگاه اطلاعاتي proquest  و ovidبه صورت  آنلاين در سال 1379 دامنه فعاليت خود را گسترش داد.

 در حال حاضرپايگاه عرضه اطلاعات به  شبکه کتابخانه مرکزي از طريق ارتباط کابلي و wifi  متصل مي باشدومجهز به ايستگاه هاي کاري جهت  دسترسي  به پايگاههاي الکترونيکي آنلاين و آفلاين و جستجوي منابع علمي مي باشد که دسترسي به پايگاه ها از طريق آدرس ذيل مي باشد:

http://lib.kums.ac.ir/databases

امکانات:

1.وجود ايستگاه هاي کاري متصل به اينترنت جهت استفاده کاربران

2.امکان استفاده از اينترنت بي سيم در محل پايگاه عرضه اطلاعات وکل کتابخانه

3.فراهم نمودن دسترسي به پايگاههاي اطلاعاتي و کتابخانه ديجيتال حنان

4.وجود بيش از3000عنوان لوح فشرده آموزشي و علمي

5.وجود دستگاه پرينتر و اسکنر براي استفاده کاربران

وظايف پايگاه عرضه اطلاعات :

1.  راهنمايي کاربران جهت استفاده از سي دهاي آموزشي موجود

2.  راهنمايي و مشاوره جهت جستجو و بازيابي در پايگاه هاي اطلاعاتي و منابع ديجيتال شامل کتاب، مجله و پايان نامه

3. اطلاع رساني در مورد دسترسي به انواع منابع ديجيتال

4. ارائه خدمات پرينت، اسکن، ارائه فايل الکترونيک روي محمل هاي اطلاعاتي(CD,Flash memoryوDVD)

5. نصب نرم افزارهاي مورد نياز کاربران با هماهنگي قبلي 

6.سازماندهي سي دي هاي آموزشي موجود در پايگاه عرضه اطلاعات

:راهنماي استفاده از پايگاه عرضه اطلاعات

1.کاربران بايد از اعضاي هيات علمي ، دانشجويان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي باشند.

2. کاربران براي استفاده از اينترنت بايد VPN  داشته باشند.

3. کاربران جهت دريافت VPN  به بخش IT  دانشکده يا محل کار خود مراجعه نمايند.

ساعات کاري پايگاه عرضه اطلاعات :

·از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الي 20عصر

· پنجشنبه از ساعت 8 صبح الي 19 عصر

· جمعه از ساعت 8 صبح الي 12 ظهر

·پايگاه عرضه اطلاعات  در تعطيلات رسمي تعطيل مي باشد. 

- هزينه هر برگ پرينت 50 تومان مي باشد.

بخش کامپيوتر و شبکه

     شروع فعاليت اين بخش به سال 1372 بر مي‌گردد که در شروع فعاليت بانک اطلاعاتMedline به صورت تک کاربره و تحت سيستم عاملDOS ارائه داده مي‌شد. به تدريج با پيشرفت تکنولوژي سيستم به سمت چند کاربره و تحت شبکه و سپس تحتWindows پيشرفت نمود. همچنين سرويس دهي اينترنت دانشگاه نيز توسط اين بخش انجام مي‌گرديد. که ابتدا سرويس اينترنت بشکل Dialup و از طريق مرکز تحقيقات فيزيک ـ نظري انجام مي‌شد سپس به يک ارتباط نامتقارن تبديل گرديد. که دريافت از ماهواره و ارسال بوسيله خط تلفن انجام مي‌شد. با پيشرفت تکنولوژي مخابراتي سرويس دهي اينترنت از طريق مخابرات انجام مي‌شد و ابتدا از خط Leased استفاده ‌شد و با گسترش خدمات اينترنتي، در حال حاضر از فيبر نوري استفاده مي‌شود.

هدف:

هدف اين بخش ارائه خدمات جاري فناوري اطلاعات و ارتباطات و نگهداري سيستمهاي سخت افزاري ، نرم افزاري و شبکه  کتابخانه مي باشد.

فعاليت ها:

فعاليت هاي اين واحد در سه حوزه  نرم افزا ر،سخت افزار،و شبکه انجام مي شود:

حوزه نرم افزار:

نصب و راه اندازي سيستم عامل و نرم افزار هاي جانبي
نصب و را ه اندازي نرم افزارهاي کاربردي
نگهداري و پشتيباني نرم افزار هاي نصب شده در واحد
مشاوره در جهت بهينه نمودن نرم افزار موجود
تهيه فايل پشتيبان از داده ها

مديريت نرم افزار جامع کتابخانه

مديريت پورتال کتابخانه،

مديريت پورتال حنان و سمنتاک

مديريت اتوماسيون اداري

حوزه سخت افزار :

مشاوره جهت تهيه سخت افزار هاي جديد مورد نياز واحد
انجام خدمات پشتيباني و نگهداري تجهيزات سخت افزاري

 تشخيص و رفع عيوب سخت افزاري

حوزه شبکه:

مشاوره جهت توسعه شبکه
مشاوره جهت خريد تجهيزات شبکه
نگهداري و پشتيباني شبکه
مديريت شبکه
امنيت شبکه

پورتال هاي فعال :

پورتال پارس آذرخش به آدرسlib.kums.ac.ir

پورتال حنان به آدرس dl.kums.ac.ir

پورتال سمنتاک به آدرس:semanta.ir

سرورهاي موجود:

سرور پارس آذرخش

سرور حنان

ايستگاههاي کاري: 102 کامپيوتر به عنوان ايستگاه کاري

امکانات پورتال پارس آذرخش:امکان جستجو و رزرو کتاب و مدارک ديگر از طريق اينترنت و گرفتن ايزو از اطلاعات موجود و دسترسي به امکانات ديگر پورتال

امکانات پورتال حنان: دسترسي به متن کامل 13 هزار عنوان کتاب لاتين که شامل رفرانس ها نيز مي باشد و امکان دانلود کامل متن کتاب بدون محدوديت دسترسي و سترسي به مقالات 128 عنوان ژورنال تخصصي

امکانات پورتال سمنتاک: دانلود مقالاتي که خريدني هستند و از طريق پايگاههاي اطلاعاتي خريداري شده از وزارتخانه قابل دانلود نيست.

 

بخش سفارشات کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

     بخش سفارشات کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه از تاريخ 1/9/1388 فعاليت خود را آغاز نمود. اين بخش يکي از قسمتهاي اساسي کتابخانه محسوب مي شود که در آن سفارشات کتابهاي مورد نظر گروههاي آموزشي و اعضايهيأت علمي و دانشجويان با توجه به بودجه هاي تخصيص داده شده از طرف معاونت پژوهشي و نظر کارشناسان کتابداري و کميته خريد کتاب تهيه مي شود.

وظايف بخش سفارشات

 1. معرفي منابع انتخاب کتاب
 2. جمع آوري نيازها
 3. خريد
 4. مبادله و اهداء
 5. همکاري با بخشهاي ديگر
 6. فرآيند تأمين منابع و گسترش کتاب
 7. 1. ارسال کاتالوگ کتاب ناشران به گروه هاي آموزشي، دانشکده ها و دانشجويان

  2. گردآوري ليست هاي انتخابي گروه هاي مختلف آموزشي

  3. بررسي و تأئيد ليست هاي گردآوري شده در کميته تامين منابع بر اساس اولويت و بودجه تخصيصي

  4. خريد ليست هاي تائيد شده از نمايشگاه هاي معتبر بين المللي، تخصصي و موردي ناشران

  5. ارسال کتابهاي خريداري شده به بخش فهرستنويسي جهت انجام فهرست، عطف، برچسب و ديگر کارهاي آماده سازي کتاب

  6. انتقال کتابهاي آماده و فهرست شده به بخش امانت و چيدن آنها در قفسه ها بر اساس رده بندي

  7. امانت و عودت به کتاب به مراجعين، دانشجويان و ديگر اعضاء کتابخانه

آدرس الکترونيکي:  markazsefaresh@kums.ac.ir