معرفي معرفي

تاريخچه

     کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال 1365 در محل فعلي در محوطه بيمارستان طالقاني در فضايي به وسعت 3000 متر مربع تاسيس گرديد کتابخانه شامل بخش هاي امانت، مجموعه سازي و سازماندهي، مرجع و مجلات، اطلاع رساني و اينترنت، تامين منابع الکترونيکي، واحد آموزش، زيراکس و تکثير، کارگاه آموزشي مي باشد. 

رسالت کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي

     تقويت آموزش، پژوهش و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه و حمايت از تلاشهاي دانشگاه در جهت ارتقاء سلامت، از طريق تهيه، توسعه و تسهيل دسترسي به منابع و اطلاعات علمي مورد نياز جامعه دانشگاهي و مديريت بهره برداري از منابع علمي است.  

هدف و وظايف کتابخانه مرکزي  

- کتابخانه مرکزي و کتابداران متخصص آن پيوسته در تلاشند تا هدفها و وظايف خود را با هدفها و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازند

- پشتيباني از برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

- شناسايي نيازهاي جامعه دانشگاهي و فراهم کردن امکانات ، تأمين نياز ها

- مجموعه سازي، سازماندهي و اشاعه اطلاعات در راستاي اهداف و فعاليتهاي دانشگاه

- همگام نمودن منابع و خدمات با تحولات جامعه و نيازهاي متحول جامعه دانشگاهي

- فراهم ساختن امکان دسترسي سريع و راحت به منابع اطلاعاتي براي اعضاء هيات علمي، دانشجويان و کارکنان دانشگاه به منظور پشتيباني از هدفهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

- تلاش و نظارت بر بکارگيري نيروي متخصص در کليه کتابخانه هاي دانشگاه

- نظارت و هماهنگي در تهيه منابع اطلاعاتي براي کتابخانه هاي دانشگاه

- تهيه محتوا و روز آمد نگهداشتن پورتال کتابخانه مرکزي دانشگاه

- آموزش مداوم کتابداران و کليه کاربران در سطوح مختلف

- ارائه خدمات مشاوره در زمينه استاندارد سازي کتابخانه هاي دانشگاه در زمينه هاي فيزيکي ، وسايل و تجهيزات

خط مشي و روشهاي علمي جهت نيل به اهداف

- بررسي نيازهاي مرتبط با برنامه هاي آموزشي و پژوهشي از طريق نياز سنجي گروههاي  آموزشي

- تلاش براي افزايش بودجه مورد نياز خريد منابع

- برنامه ريزي و تدوين دوره هاي آموزشي ضمن خدمت کتابداران متخصص

- تأمين و تقويت مناسب ترين منابع علمي در حوزه هاي آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاه

- تأمين و تجهيز فضاي مناسب جهت نگهداري منابع و تجهيزات و نيز بهره گيري بيشتر اعضاء از کتابخانه ها

- سفارش، خريد و دسترس پذيري منابع چاپي و الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاه

- برگزاري کارگاههاي آموزشي به منظور استفاده بهينه  اعضاي هيات علمي، پژوهشگران و دانشجويان از منابع اطلاعاتي موجود در کتابخانه

- ارتقاء کمي وکيفي خدمات کتابخانه اي و اطلاع رساني پزشکي در کتابخانه هاي مراکز درماني و آموزشي تابعه دانشگاه

- گسترش کمي و کيفي پايگاههاي الکترونيکي جديد در حوزه هاي پزشکي و پيراپزشکي

- وجين دوره اي و به روز نمودن کتابهاي موجود در کتابخانه هاي دانشگاه

- تأمين و تهيه نسخه هاي جديد نرم افزار جامع کتابخانه و ويرايش آن به منظور استاندارد سازي خدمات کتابخانه اي


 
  بازگشت