مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Calculations of medications: using the proportion: guided instruction in mathematics for nurses
conference : ‭Scott, Mary Ann‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 581
NLM : ‭QV‬,‭748‬,‭S425c‬,‭1982‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 589 1 م‍رک‍زی‌ موجود