مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiation sensitizers: their use in the clinical management of cancer
doc type : Non-Persian Book
doc no : 570
NLM : ‭WN‬,‭100‬,‭R129‬,‭1980‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 785 1 م‍رک‍زی‌ موجود