مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Obesity in childhood
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4635
NLM : ‭WD‬,‭210‬,‭O12‬,‭1978‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1460 1 م‍رک‍زی‌ موجود